top of page

AUTO

FINANCIAL

SERVICE

ซื้อ-ขาย-จำนำ รถยนต์ทุกชนิด

Ads with Us

ฝากขาย-เช่า-ซื้อ รถยนต์ทุกประเภท

บริษัท นิรันดร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการฝากขาย-เช่า-ซื้อ รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งรถยนต์ มือหนึ่ง มือสอง รถผู้บริหาร รถบ้าน รถญี่ปุ่น รถยุโรป เพียงส่งข้อมูลรถยนต์ของคุณมาให้เรา ใช้เวลาดำเนินการเพียง 2-3 วันหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา ขอให้คุณเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนดังนี้

ข้อมูลที่ต้องมี

  • ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ ผู้ติดต่อ/เจ้าของรถยนต์

  • ข้อมูลของรถ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ปี สี 

  • รูปภาพรถยนต์ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และภายในห้องโดยสาร

เอกสารที่ต้องใช้

  • เล่มทะเบียนรถ

  • บัตรประชาชน

  • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (ถ้ามี)

Submit

ส่งข้อมูลรถของคุณ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลเบื้องต้นของรถที่ท่านต้องการซื้อขาย จำนำ กับเราได้โดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้

ข้อมูลรถยนต์

กรุณาระบุข้อมูลรถยนต์ของคุณ ข้อมูลจะต้องตรงกันกับตัวรถจริงและข้อมูลในเล่มทะเบียนรถ

รูปแบบบริการที่คุณสนใจ

ติดต่อเรา

094-879-1979

086-888-5994

เลขที่ 431 ถนนอุดมสุข

แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

@nirunasset

@nirunasset

bottom of page